Upsalas Latviešu biedrība

Latviešu Biedrība Upsalā apvieno Uplandē un tās apkārtnē dzīvojošos latviešus. Biedrības galvenie mērķi ir uzturēt kontaktus starp latviešiem Uplandē un veicināt latviešu valodas, kultūras un identitātes saglabāšanu Zviedrijā.

Biedrība dibināta 2009 gadā. Biedrības valde atrodas Upsalā. 

Par biedrības aktivitātēm var uzzināt Facebook grupā Upsalas Latviešu biedrība

Jāņu svinības Fjällnora (2014), foto no Māras Simons ieraksta LBU Facebook grupā.


Biedrības valde 2018. gadā
Daiga Goba, priekšsēdētāja, daiga.goba@hotmail.com, tel. 070 093 8585
Pēteris Prūsis, kasieris
Līga Graudiņa, valdes locekle, liga.graudina.lg@gmail.com
Māra Simons, valdes loceklie
Vineta Juhņēviča, valdes locekle
Jānis Alsiņš, valdes loceklis


Revīzijas komisija
Agnese Viļuma, agnese.viluma@ebc.uu.se 
Hans Antehed


Vēlēšanu komisija
Vita Ivanova
Aleksija NeimanisBiedra nauda ir SEK 50 gadā, bērniem līdz 18 g. SEK 10. Par biedru var kļūt aizpildot ZLA biedra pieteikuma anketu un samaksājot nodaļas noteikto biedra maksu. Uzzini vairāk par Upsalas latviešu aktivitātēm biedrības Facebook lapā Upsalas latviešu biedrība. Pievienojies mums Upsalā!


Informācija atjaunota 17/02/2012 Ziedo
Zviedrijas Latviešu Apvienībai