Kas ir Stokholmas Latviešu skola?

Stokholmas latviešu skola bērnu skaita ziņā šobrīd ir lielākā latviešu diasporas skola pasaulē, kuras mērķis ir pulcināt bērnus Zviedrijā un veicināt viņos latvisko identitāti, palīdzot iemācīties un attīstīt latviešu valodas un literatūras pamatus, ģeogrāfiju, vēsturi un latviešu tradīcijas, kā arī, pats svarīgākais, iegūt jaunus, latviski runājošus draugus.

Skola ir bezpeļņas organizācija un pamatā ir neizsīkstoša vecāku līdzdalība, kur visas vecāku iniciatīvas tiek gaidītas ar lielāko prieku. Vecāki darbojas valdē, organizē skolas darbu un pasākumus, kā arī, ja nepieciešams, veic skolotāju pienākumus. Bez vecāku aktīvas iesaistes, latviešu skola pastāvēt nevar. 

Kopš 1953. gada skola darbojas kā vecāku kooperatīvs. Sākotnēji skola atradās Stokholmas vecpilsētā, Storkyrkoskolan telpās, kur latvieši sanāca kopā ar savām ģimenēm, lai nezaudētu un uzturētu dzīvu latvisko garu, tradīcijas un visu to mīļo un sirdij tuvo, ko bija paņēmuši līdzi dodoties prom no Latvijas.

Kopš 2016.gada skola savu mājvietu radusi Vittra Sollentuna skolas telpās Sollentuna, kur katrai klasei, sākot ar Mazuļiem un beidzot ar 8.klasi ir sava telpa, kurā tiek pavadītas mācību stundas, gluži kā tas piedien īstai skolai! Skolā tiekamies sestdienās no pulksten 10.15 līdz 14.00. 

Reaģējot uz situāciju pasaulē skola no marta līdz jaunajam mācību gadam vēl darbojas tiešsaistes režīmā. Šobrīd vēl neesam izlēmuši, vai nākamajā mācību gadā būs iespēja pievienoties mums attālināti.

Skola šodien...

Mēs esam lepni, ka mūsu skolā nāk ģimenes, kuras šo skolu apmeklē jau trešajā paaudzē un ceram, ka šī pēctecība turpināsies arī nākotnē.  2019./2020.m.g. skolā mācās aptuveni 100 bērnu vecumā līdz 14 gadiem un strādā 14 skolotāji. 

Mazākie bērni kopā ar mammām un tētiem darbojas Mazuļu grupā, rotaļu veidā iepazīstot pasauli. Divgadīgo līdz piecgadīgo pirmsskolas grupiņās, mēs ejam rotaļās, dziedam, mācamies pirkstiņu spēles, klausāmies pasakas, līmējam, zīmējam un veidojam.

Sākot no 1. līdz 8.klasei, skolēni nodarbībās apgūst zināšanas par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, latviešu literatūru un kultūru. Beidzot 8.klasi skolēniem ir iespēja kārtot Latviešu valodas centralizēto eksāmenu.

Pats galvenais – mēs runājam latviski un bērni satiek citus bērnus, kuriem bieži vien latviešu valoda nav vienīgā valoda, kas jāiemācas. Iet rotaļās ir jautrāk ar vienaudžiem, nevis tikai mājas ģimenes lokā.  Lielākā daļa bērnu nāk no ģimenēm, kurās runā vismaz divās valodās – bet skolā runājam tikai latviski! 

Jau pāris gadus arī pieaugušajiem ir iespēja apgūt latviešu valodu un uz doto brīdi šo iespēju izmanto 7 pieaugušie.

Laikā no pulksten 11.15 līdz 12.00 skolas ēdamzālē mēs ēdam līdzi paņemtās pusdienas. Pulksten 12.00 nodarbības turpinās. Vecāko klašu bērni dodas mājās pulksten 14.00, savukārt pirmsskolas grupiņas mācību dienu beidz ap pulksten 13.00. Paši mazākie, Mazuļu grupiņa, skolas diena beidz kā nu kurš, cits pēc pusdienām, citam tik ļoti patīk rotaļāties, ka mājās dodas reizē ar vecākajiem bērniem. 

Pasākumi

Mācību gada laikā tradicionāli atzīmējam vairākus, latviešu sirdīm tuvus svētkus – Mārtiņdienu, Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, Ziemassvētkus, Meteņus, Lieldienas, kā arī visi kopā pulcējamies skolas gada noslēgumā. 8.klasi skolēni beidz ar izlaidumu, dāvanā saņemot tik leģendāro latviešu rotu – Nameja gredzenu, pēc kura latvieši un Latvijas draugi atpazīst viens otru visā plašajā pasaulē.

Kas organizē skolas dzīvi un mācību darbu?
Par skolas praktisko darbību atbild skolas biedru kopsapulcē ievēlēta valde, par mācību darbu atbild skolas pārzinis.


Skolas valdes sastāvs kopš 2020. gada 6.jūnija

Administrācija
Skolas pārzine un skolas pārstāve Zviedrijas latviešu apvienībā - Agnese Blaubārde, e-pasts blaubarde(a)gmail.com, tālr. 070 017 2735 
Valdes priekšsēdētāja – Undīne Uzulēna
Sekretāre – Elza Mankopa, e-pasts stokholmas.latviesu.skola(a)gmail.com

Finanšu grupa
Kasiere – Egita Uzulēna
Biedrzines – Egita Uzulena/Undīne Uzulēna
Finanšu projektu vadītājas – Egita Uzulēna/Undīne Uzulēna

Izglītības grupa
Mācību pārzine – Jūlija Bernharda
Skolotāju pārzine – Ieva Lase
Izglītības un pasākumu projektu vadītājas – Jūlija Bernharde/Ieva Lase

Attīstības grupa
Sabiedrisko attiecību speciāliste – Madara Prūse
Kkontakts ar jaunajām ģimenēm – Madara Prūse
Tehnikas pārzinis – Artis Prūsis

Cik maksā mācības skolā?

Skolas biedra nauda ir 600 zviedru kronas par vienu bērnu un 800 zviedru kronas par ģimeni, kurā ir divi vai vairāk bērni, ko iemaksā reizi mācību pusgadā. 

Stokholmas Latviešu skola ir Zviedrijas Latviešu Apvienības (ZLA) apakšnodaļa, kas nozīmē, ka visi latviešu skolas bērni un viņu vecāki ir ZLA biedri.


“Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks." 

Jānis Klīdzējs par valoduZiedo
Zviedrijas Latviešu Apvienībai
TDK Zibenītis (Zviedrija) gatavojas ELKS un Dublinai  


Visas ziņas
ZLA iesaka