Kas ir Stokholmas Latviešu skola?


Stokholmas Latviešu skola ir bezpeļņas organizācija, kuras pamatā ir neizsīkstoša vecāku līdzdalība sestdienas skolas darbībā, kur visas vecāku iniciatīvas tiek gaidītas un apsveiktas. Vecāki darbojas valdē, organizē skolas darbu un pasākumus, kā arī, ja nepieciešams, veic skolotāju pienākumus. Bez vecāku aktīvas iesaistes, latviešu skola nevarētu pastāvēt.

Skola ir darbojusies kā vecāku kooperatīvs nepārtraukti kopš 1950-tajiem gadiem, skolas mājvieta kopš 2016. gada ir Vittra skolas telpās Sollentuna, kur tiekamies sestdienās laikā no pulksten 10.15 līdz pulksten 14.00.

Stokholmas Latviešu skola ir Zviedrijas Latviešu Apvienības (ZLA) nodaļa, kas nozīmē, ka visi latviešu skolas bērni un viņu vecāki, kas samaksājuši skolas naudu, ir ZLA biedri.

Skolu apmeklē bērni no pirmsskolas vecuma līdz 8. klasei. Patlaban skolēnu skaits tuvojas 100 bērniem. Lielākā daļa bērnu nāk no vismaz divvalodu ģimenēm – bet skolā runājam tikai latviski!

Kāds ir skolas mērķis?
Stokholmas Latviešu sestdienas skolas mērķis ir pulcināt bērnus Zviedrijā un veicināt viņos latvisko identitāti, palīdzot iemācīties un attīstīt latviešu valodas un literatūras pamatus, ģeogrāfiju, vēsturi un latviešu tradīcijas, kā arī, pats svarīgākais, iegūt jaunus, latviski runājošus, draugus.

Pasākumi
Mācību gada laikā tradicionāli tiek rīkoti vairāki pasākumi – Mārtiņi, Ziemassvētku eglīte, Meteņi, Lieldienas un skolas gada noslēgums. Pasākumu rīkotāji ir vecāki.

Kas apmaksā mācības skolā?
Skola tiek finansēta ar skolas maksu par katru bērnu, atbalstu no Zviedrijas Latviešu Apvienības un projektu finansējumu no Latvijas.

Kur skola atrodas?
Skolas adrese: kopš 2016. gada skola atrodas jaunās telpās - "Vittra Sollentuna", Sollentunavägen 189, 191 35 Sollentuna.

Stokholmas Latviešu skolas saime Pirmajā Skolas dienā kopā ar viesiem - Latvijas ekspremjerministri Laimdotu Straujumu un Latvijas vēstnieku Zviedrijā Marģeru Kramu, foto: Jānis Mankops 2018/09/01.

Bērnudārzs
Bērnudārza grupas nodarbības apmeklē apmēram 2-4 gadusveci bērni. Mēs tiekamies sestdienās (izņemot skolēnu brīvdienas un svētku dienas) 10.15 uz kopīgu visas skolas rīta sanāksmi. Nodarbības sākas 10.30. Bērnudārza  un pirmsskolas vecuma bērniem nodarbībās līdzi ir vismaz viens no vecākiem. Mēs ejam rotaļās, dziedam, mācāmies pirkstiņu spēles, klausāmies pasakas, līmējam, zīmējam un veidojam. Pats galvenais – mēs runājam latviski un satiekam citus bērnus, kuriem bieži vien latviešu valoda nav vienīgā valoda, kas jāiemācas. 11:00-11.30 mēs ēdam līdzi paņemtās pusdienas. Skolā ir mikroviļņu krāsns un iespēja uzsildīt līdzpaņemtās pusdienas. 12:15-12:30 mēs spēlējam pirkstiņspēles. Pašiem mazākajiem skolas diena beidzas ap 12.30.

Kas organizē skolas dzīvi un mācību darbu?
Par skolas praktisko darbību atbild skolas biedru kopsapulcē ievēlēta valde, par mācību darbu atbild skolas pārzinis.


Skolas valdes sastāvs kopš 2020. gada 1. februāra

Administrācija
Skolas pārzine un skolas pārstāve Zviedrijas latviešu apvienībā - Agnese Blaubārde, e-pasts blaubarde(a)gmail.com, tālr. 070 017 2735 
Valdes priekšsēdētāja – Undīne Uzulēna
Sekretāre – Elza Mankopa, e-pasts stokholmas.latviesu.skola(a)gmail.com

Finanšu grupa
Kasiere – Egita Uzulēna
Biedrzinis – Edgars Dambītis
Finanšu projektu vadītāja – Edija Bauer

Izglītības grupa
Mācību pārzine – Jūlija Bernharda
Skolotāju pārzine – Ieva Lase
Izglītības un pasākumu projektu vadītāja – Eva Zemīte

Attīstības grupa
Sabiedrisko attiecību speciāliste – Madara Prūse
Virtuves dežūru saraksts un kontakts ar jaunajām ģimenēm – Sanita Bērze
Tehnikas pārzinis – Artis Prūsis!


Uzzini vairāk par skolas darbību, uzņemšanu, piesaki bērnu/-us mācībām un seko līdzi jaunumiem skolas Facebook lapā vai, iepriekš paziņojot skolas pārzinei, atnāc ciemos skolas sestdienā. Mīļi gaidīti!


Informācija atjaunota 02/02/2020Ziedo
Zviedrijas Latviešu Apvienībai