Kas ir Stokholmas Latviešu skola?


Stokholmas Latviešu skola ir bezpeļņas organizācija, kuras pamatā ir neizsīkstoša vecāku līdzdalība sestdienas skolas darbībā, kur visas vecāku iniciatīvas tiek gaidītas un apsveiktas. Vecāki darbojas valdē, organizē skolas darbu un pasākumus, kā arī, ja nepieciešams, veic skolotāju pienākumus. Bez vecāku aktīvas iesaistes, latviešu skola nevarētu pastāvēt.

Skola ir darbojusies kā vecāku kooperatīvs nepārtraukti kopš 1950-tajiem gadiem, skolas mājvieta ir Stokholmas Vecpilsētā, Storkyrkoskolan skolas telpās, kur tiekamies sestdienās no 10.15 līdz 14.00.

Stokholmas Latviešu skola ir Zviedrijas Latviešu Apvienības (ZLA) nodaļa, kas nozīmē, ka visi latviešu skolas bērni un viņu vecāki, kas samaksājuši skolas naudu, ir ZLA biedri.

Skolu apmeklē bērni no pirmsskolas vecuma līdz 8. klasei. Patlaban skolēnu skaits tuvojas 100 bērniem. Lielākā daļa bērnu nāk no vismaz divvalodu ģimenēm – bet skolā runājam tikai latviski!

Kāds ir skolas mērķis?
Stokholmas Latviešu sestdienas skolas mērķis ir pulcināt bērnus Zviedrijā un veicināt viņos latvisko identitāti, palīdzot iemācīties un attīstīt latviešu valodas un literatūras pamatus, ģeogrāfiju, vēsturi un latviešu tradīcijas, kā arī, pats svarīgākais, iegūt jaunus, latviski runājošus, draugus.

Pasākumi
Mācību gada laikā tradicionāli tiek rīkoti vairāki pasākumi – Mārtiņi, Ziemassvētku eglīte, Meteņi, Lieldienas un skolas gada noslēgums. Pasākumu rīkotāji ir vecāki.

Kas apmaksā mācības skolā?
Skola tiek finansēta ar skolas maksu par katru bērnu, atbalstu no Zviedrijas Latviešu Apvienības un projektu finansējumu no Latvijas.

Kur skola atrodas?
Skolas adrese: kopš 2016. gada skola atrodas jaunās telpās - "Vittra Sollentuna", Sollentunavägen 189, 191 35 Sollentuna.

Stokholmas Latviešu skolas audzēkņi, vecāki un skolotāji ceļā uz akciju "Grāmatu ķēdi" Rīgā
Foto: Agnese Blaubārde, 2014. gada 17. janvārī

Bērnudārzs
Bērnudārza grupas nodarbības apmeklē apmēram 2-4 gadusveci bērni. Mēs tiekamies sestdienās (izņemot skolēnu brīvdienas un svētku dienas) 10.15 uz kopīgu visas skolas rīta sanāksmi. Nodarbības sākas 10.30. Bērnudārza  un pirmsskolas vecuma bērniem nodarbībās līdzi ir vismaz viens no vecākiem. Mēs ejam rotaļās, dziedam, mācāmies pirkstiņu spēles, klausāmies pasakas, līmējam, zīmējam un veidojam. Pats galvenais – mēs runājam latviski un satiekam citus bērnus, kuriem bieži vien latviešu valoda nav vienīgā valoda, kas jāiemācas. 11:00-11.30 mēs ēdam līdzi paņemtās pusdienas. Skolā ir mikroviļņu krāsns un iespēja uzsildīt līdzpaņemtās pusdienas. 12:15-12:30 mēs spēlējam pirkstiņspēles. Pašiem mazākajiem skolas diena beidzas ap 12.30.

Kas organizē skolas dzīvi un mācību darbu?
Par skolas praktisko darbību atbild skolas biedru kopsapulcē ievēlēta valde, par mācību darbu atbild skolas pārzinis.


Skolas valdes sastāvs 2018. gadā

Ieva Reine – skolas pārzine, e-pasts ievareine(a)hotmail.com
Jānis Mankops – valdes priekšsēdis, e-pasts janis.mankops(a)gmail.com
Kristīne Deisone - kasiere, e-pasts kristine.deisone(a)yahoo.com 
Sanita Otisone - valdes sekretāre stokholmas.latviesu.skola(a)gmail.com

Valdes locekļi
Agnese Blaubārde - informācija un dizains
Anna Petraškeviča - sakari ar skolotājiem
Juris Likums - sakari ar vecākiem
Eva Šakina Norouzi
Oskars Ozoliņš - IT lietas

Uzzini vairāk par skolas darbību, uzņemšanu un aizpildi pieteikuma anketu Stokholmas Latviešu skolas mājaslapā, seko līdzi jaunumiem Facebook lapā vai, iepriekš paziņojot skolas pārzinei, atnāc ciemos skolas sestdienā. Mīļi gaidīti!


Informācija atjaunota 15/02/2018 Ziedo
Zviedrijas Latviešu Apvienībai

ZLA iesaka