74230

Ar tikšanos vēstniecībā noslēgusies ELA prezidija priekšsēža Kristapa Graša darba vizīte Zviedrijā
Apskatīt komentārus (0)


14.11.2016Svētdien, 13. novembrī, Latvijas vēstniecībā Stokholmā, noslēdzot divu dienu darba vizīti Zviedrijā, Eiropas Latviešu apvienības (ELA) prezidija priekšsēdis Kristaps Grasis (attēlā 2. no labās) tikās ar vietējo latviešu sabiedrību. Tikšanās laikā Kristaps Grasis iepazīstināja klātesošos ar ELA darbību, tās mērķiem latviešu diasporā Eiropā un Latvijā, kā arī uzklausīja Zviedrijas latviešu redzējumu par diasporas lomu un darbību patlaban un nākotnē.

Kā galvenos ELA darbības virzienus K.Grasis uzsvēra darbību izglītības, kultūras un pilsoniskās līdzdalības jomā. K.Grasis pastāstīja par ELA veikto regulāru kontaktu uzturēšanu ar Latvijas valdību, iestādēm un ministrijām, kas atbildīgas par diasporas jautājumiem. Tāpat viņš informēja par sadarbības attīstību, informācijas un pieredzes apmaiņu starp ELA biedru organizācijām, projektu īstenošanu partnerībā ar reģionālajām biedru organizācijām, kas arī ir būtiska ELAs ikdienas darba sastāvdaļa. Bērnu nometnes, vasaras skolas un kultūras pasākumi Eiropā, sadarbība ar likumdevējiem Latvijā, partnerība ar 22 biedru orgnizācijām un PBLA, tikai nedaudz ieskicē plašo jautājumu loku, un organizācijas plašo darbības jomu. 

Atziņa, kas vijās cauri K.Graša stāstījumam bija diasporas saiknes nezaudēšana ar Latviju. Kā norādīja K.Grasis, viens no veidiem, kā uzturēt saikni ar Latviju, līdztekus valodas, kultūras un tradīciju saglabāšanai, ir sakaru veidošana un tīklošanās starp ārpus Latvijas un Latvijā strādājošiem dažādu jomu profesionāļiem, piemēram, mediķiem, zinātniekiem, juristiem, finansistiem, uzņēmējiem, Eiropas Savienības struktūrās un citviet strādājošajiem Latvijas cilvēkiem pasaulē, kuru zināšanas, pieredze, uzņēmība un intelektuālais potenciāls būtu nozīmīgs devums Latvijai.  Jāpiemin, ka nezaudēt saikni ar Latviju un ikvienam Latvijas cilvēkam pasaulē būt par Latvijas vēstnieku šī gada 18. Novembra video uzrunā tautiešiem ārpus Latvijas aicināja arī Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis. K.Grasis arī atgādināja par iespēju sekot līdzi un aktīvi piedalīties Latvijas sabiedriskajās norisēs, izmantojot pilsoniskās iniciatīvas portālu Manabalss.lv .

Latvijas vēstnieks Zviedrijā Gints Jegermanis, atklājot tikšanos, iepazīstināja klātesošos ar nesenajā vēstnieku sanāksmē Rīgā gūtajām atziņām par Latvijā notiekošo darbu diasporas jomā, tostarp, par Latvijas simtgades projekta virzību un citām aktualitātēm. Sarunā un diskusijā ar vietējo sabiedrību aktīvi piedalījās arī Zviedrijas Latviešu apvienības priekšsēdis Juris Rozītis un apvienības biedru veidots runātāju panelis, kas pārstāvēja atšķirīgu Zviedrijas latviešu paaudžu runātājas. Īpašs prieks tikšanās dalībnieku vidū bija redzēt arī aktīvo un možo kultūras un sabiedrisko darbinieci, simtgadnieci Valentīni Lasmani

Tikšanās noslēgumā, sanākušie diskutēja arī par to, vai darbs ar diasporu nozīmē sastrādāties galvenokārt ar sievietēm? Te jāpiebilst, ka zālē 4/5 auditorijas veidoja sievietes. Kungi, izņemot vēstnieku un diskusijas vadītāju, bija diskrēti nosēdušies pēdējā rindā. Kā liecina ELA darbinieku novērojumi, arī biedru organizāciju foto attēlos nereti biežāk dominē sievietes. Arī no personīgiem kontaktiem ar citu zemju latviešu organizācijām un to ierakstiem sociālajos tīklos izriet, ka biedrību valdēs lielākoties darbojas sievietes (AM). Tas raisa jautājumu, vai arī Latvijas diasporā, līdzīgi, kā tas ir Latvijā, vērojamas tendences, kur izglītības un kultūras jomā aktīvāk iesaistās sievietes? Vai sieviešu vajadzība veidot kontaktus un uzturēt latvietību ir lielāka? Par ko tas liecina un vai tam ir konsekvences ilgtermiņā? Kā pozitīvu tendenci vienlīdzīgai dzimumu iesaistei diasporas organizāciju darbā minēja Stokholmas latviešu nedēļas nogales skolas pārzine Ieva Reine, norādot, ka skolas valdē darbojas gandrīz līdzīgs skaits sieviešu un vīriešu (attiecība ir 60 un 40%). Skolas piemērs gan būtu vairāk uzskatāms par izņēmumu, taču ir labs paraugs, uz ko tiekties. Raksta autore labprāt uzklausītu arī jūsu viedokli par šo tēmu e-pastā redakcija@ZLA.se .

Apmeklējuma laikā Stokholmā, ELA prezidija priekšsēdis Kristaps Grasis apciemoja arī Stokholmas Latviešu nedēļas nogales skolukur tikās un vadīja sadziedāšanos ar skolas audzēkņiem, skolotājiem un vecākiem. Savukārt sestdien 12. novembra vakarā Latvijas valsts svētku sarīkojumā Alvīkas kultūras namā K.Grasis teica svētku runu, kas izpelnījās vispārēju klātesošo atzinību un sajūsmu, trāpīgi rezonējot ar klausītāju pārdomām un sajūtām valsts svētku vakarā


Zviedrijas Latviešu apvienības un tās biedru vārdā sakām sirsnīgu paldies Kristapam Grasim par informatīvo un iedvesmojošo nedēļas nogali Stokholmā! Veiksmi nesavtīgajā darbā un uz tikšanos!


ELA prezidija priekšsēdis  Kristaps Grasis (2. no labās) pēc tikšanās ar latviešu sabiedrību Stokholmā, kopā ar Latvijas vēstnieku Zviedrijā Gintu Jegermani un Zviedrijas Latviešu apvienības diskusijas dalībniecēm (no kreisās) Airu Miķelsoni, Katrīnu Johansson un Justīni Krēsliņu. Foto: (c) Austra Krēsliņa, 13/11/2016.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA

Ziedo
Zviedrijas Latviešu Apvienībai