Latviešu Apvienība Gēteborgā (LAG)

LAG dibināšanas sapulce notika 1984. gadā, kad arī tika pieņemti organizācijas statūti. Jāteic, ka latviešu kopas, grupas un biedrības, piemēram, teātris, koris, tauts dejas, svēdienas skoliņa un sports, Gēteborgā darbojušās jau kopš 1950-tajiem gadiem un turpināja darboties arī pēc LAG dibināšanas.

Biedrības mērķis saskaņā ar 1984. gada statūtiem ir: ”Veicināt latvisko identitāti un kopību kā arī  atbalstīt latviešu kultūras darbību”.

LAG rīko dažādus kultūras, kā arī politiskus pasākumus. LAG sadarbojas ar citām latviešu biedrībām Zviedrijā un ir daļa no Zviedrijas Latviešu Apvienības (ZLA). Nodaļas sarīkojumos bieži tiek aicināti referenti, mūziķi, mākslinieki un aktieri no Latvijas.

Uzzini vairāk par nodaļas darbību, apmeklējot Latviešu Apvienības Gēteborgā mājaslapu.


LAG valdes sastāvs pēc vēlēšanām 2019. gada pilnsapulcē:

Priekšsēde Daina Šakars

Kasiere Sandra Šakars Toresson

Sekretāre Līga Taube

Sekretāra atvietotāja Sandra Roks

Biedrzine Ināra Gleizde

Valdes locekļi Ilze Šakare, Zane Busule Instedt, Ervīns Palmbahs. Ikgadējā LAG biedra nauda ir SEK 150 par katru personu, bērniem līdz 18 gadiem SEK 10. LAG plusgirot konts i 15 31 84 – 7 Lettiska Föreningen i Göteborg.

 

Informācija atjaunota 14/3/2019.Ziedo
Zviedrijas Latviešu Apvienībai