Stokholmas universitāteStokholmas universitātē iespējams iegūt pilnu akadēmisku izglītību latviešu valodā, sākot ar pamatizglītību, kur iestājoties netiek prasītas valodas priekšzināšanas, līdz bakalaura, resp. maģistra, grāda pakāpei, kā arī pētniecības iespējas doktora grāda iegūšanai. Kursos piedāvā ne tikvien teorētiskas zināšanas par latviešu valodu, bet pamatkursos likts uzsvars uz valodas praktisko apguvi. Tiek piedāvāti arī atsevišķi īsāki vispārīgi kursi zviedru valodā par Baltijas valstu vēsturi, kultūru un literatūru. Zviedrijā šāda izglītība pieejama vienīgi Stokholmas universitātē.

Baltu valodu nodaļa atrodas Stokholmas universitātes galvenajā ēkā (Södra huset), E mājas 9. stāvā. Baltu valodu nodaļa ir daļa no Baltu valodu, somu un vācu institūta.

Tuvāku informāciju var iegūt mājas lapā http://www.bafity.su.se

vai kontaktējoties ar:

Lilita Zaļkalne, adjunkts (mācībspēks)

tel.: 08 16 46 09 piektdienās starp plkst. 10.00 un 12.00. (zviedru vai latviešu valodā)

e-pasts: lilita.zalkalns@balt.su.se
      Atpakaļ


Ziedo
Zviedrijas Latviešu Apvienībai
TDK Zibenītis (Zviedrija) gatavojas ELKS un Dublinai  


Visas ziņas
ZLA iesaka