Stokholmas latviešu skola (SLS) ir bezpeļņas organizācija, kuras pamatā ir vecāku līdzdalība sestdienas skolas darbībā – vecāki darbojas valdē, organizē skolas darbu un pasākumus, kā arī veic skolotāju pienākumus.
Skola ir darbojusies kā vecāku kooperatīvs kopš 1953. gada un notiek sestdienās (izņemot skolēnu brīvdienas un svētku dienas). Skolas diena sākas 10:15 ar kopīgu skolas rīta sanāksmi, nodarbības sākas 10:30 un turpinās līdz plkst 14:00. Skolu apmeklē bērni no pirmsskolas vecuma līdz 8. klasei. Šobrīd skolēnu skaits tuvojas 100. Stokholmas latviešu skola, kura ir lielākā latviešu sestdienas skola pasaulē, kopš marta veiksmīgi pārkārtoja skolas darbību uz attālinātām mācībām, tiekoties uz stundām “pie ekrāna”.

Par skolas praktisko darbību atbild skolas biedru kopsapulcē ievēlēta valde, par mācību darbu atbild skolas pārzinis.

Stokholmas Latviešu skola ir Zviedrijas latviešu apvienības nodaļa. Tas nozīmē, ka visi Stokholmas latviešu skolas bērni un viņu vecāki, kuri ir samaksājuši skolas naudu, ir ZLA biedri.

Kāds ir skolas mērķis?
Stokholmas Latviešu sestdienas skolas mērķis ir pulcināt latviešu bērnus Zviedrijā un palīdzēt uzturēt latvisko identitāti, apgūstot latviešu valodu un literatūru, ģeogrāfiju, vēsturi, latviešu tradīcijas, kopā dziedot, dejojot, kā arī, pats svarīgākais, iegūstot jaunus, latviski runājošus, draugus.
Pasākumi
Mācību gada laikā tradicionāli tiek rīkoti vairāki pasākumi – Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas un skolas gada noslēgums.
Kas apmaksā mācības skolā?
Skola tiek finansēta no vecāku līdzfinansējuma ar skolas maksu par katru bērnu, ar Zviedrijas latviešu apvienības atbalstu un Latvijas valsts finansējumu diasporas skolām.
Kur skola atrodas?
Skolas adrese: “Vittra Sollentuna”, Sollentunavägen 189, 191 35 Sollentuna.

Bērnudārzs
Bērnudārza grupas nodarbības apmeklē bērni vecumā no 2 līdz 4 gadiem. Bērnudārza  un pirmsskolas vecuma bērniem nodarbībās līdzi ir vismaz viens no vecākiem. Mēs ejam rotaļās, dziedam, mācāmies pirkstiņu spēles, klausāmies pasakas, līmējam, zīmējam un veidojam. Pats galvenais – mēs runājam latviski un satiekam citus bērnus. 11:00-11:30 mēs ēdam līdzi paņemtās pusdienas. Skolā ir mikroviļņu krāsns un iespēja uzsildīt līdzpaņemtās pusdienas. 12:15-12:30 mēs spēlējam pirkstiņspēles. Pašiem mazākajiem skolas diena beidzas ap 12:30.

Skolas valdes sastāvs kopš 2020. gada 6. jūnija
Administrācija
Skolas pārzine un skolas pārstāve Zviedrijas latviešu apvienībā – Agnese Blaubārde, e-pasts blaubarde(a)gmail.com, tālr. 070 017 2735 
Valdes priekšsēdētāja – Undīne Uzulēna
Sekretāre – Elza Mankopa, e-pasts stokholmas.latviesu.skola(a)gmail.com
Finanšu grupa
Kasiere – Egita Uzulēna
Biedrzines – Egita Uzulēna, Undīne Uzulēna
Finanšu projektu vadītājas – Egita Uzulēna, Undīne Uzulēna
Izglītības grupa
Mācību pārzine – Jūlija Bernharda
Skolotāju pārzine – Ieva Lase
Izglītības un pasākumu projektu vadītājas – Jūlija Bernharde, Ieva Lase
Attīstības grupa
Sabiedrisko attiecību speciāliste – Madara Prūse
Kontakts ar jaunajām ģimenēm – Madara Prūse
Tehnikas pārzinis – Artis Prūsis
Uzzini vairāk par skolas darbību, uzņemšanu, piesaki bērnus mācībām un seko līdzi jaunumiem skolas Facebook lapā vai sazinoties ar skolas pārzini. Mīļi gaidīti!

>