Europas letter samlas till kongress på båt, kryssar Riga – Stockholm - Riga
28.07.2017

På lördag, 29 juli anländer en färja från Riga till Stockholm, på vilken Den Första Kongressen för Europas Letter äger rum i form av kryssning. Antalet deltagare, ca 260 personer, kommer från 25 länder och delar sina erfarenheter och kunskaper för att utveckla en Vägvisare för Lettlands hundraårsjubileum* 2018.

more ...Ziedo
Zviedrijas Latvieðu Apvienîbai

ZLA iesaka