Par Dienvidzviedrijas Latviešu Biedrību

Zviedrija ir viena no valstīm, kurā latviešu skaits ir samērā liels, tomēr valsts dienviddaļā Skonē kopš pēckara gadiem bija saglabājusies tikai Lundas latviešu luterāņu draudze. 

2006. gadā Malmē tika izveidots Zviedrijas-Dānijas latviešu koris, tomēr šīs organizācijas spēja ieinteresēt vien nelielu daļu vietējo latviešu.

2009. gada 7. martā Malmē tika nodibināta Dienvidzviedrijas latviešu biedrība, kuras mērķis ir vienot visdažādāko interešu un vecuma latviešus.

Par biedrības pirmo valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Mārtiņš Kālis, bet par pārējiem valdes locekļiem Juris Bērziņš, Elita Brente, Richards Čanka, Līga Kāle, Ivo Rūtens un Dzidra Vēveris-Åkeson.

Biedrība izveidota ar Stokholmā reģistrētās Zviedrijas Latviešu Apvienības (agrāk Latviešu palīdzības komitejas) atbalstu un ir ZLA reģionālā nodaļa Dienvidzviedrijā ar tiesībām pašai noteikt savu darbību un organizācijas uzbūvi.

Foto: DLB biedri 2009. gada 18. novembrī

Šobrīd jau vairāk nekā 8 gadus mūsu biedrības galvenie uzdevumi ir pulcēt vietējos latviešus, palīdzēt tiem saglabāt savu identitāti un uzturēt latviešu valodu, dzīvojot svešumā, kā arī dot iespēju iepazīt vienam otru. Dienvidzviedrijas latviešu biedrība ir viena no Zviedrijas Latviešu Apvienības astoņām nodaļām, kopumā apvienojot ap 1000 latviešu visā Zviedrijā. Biedrības aktivitātēm var sekot līdzi arī Facebook lapā.


Pašreizējā valde

2017. gada 26.martā tika ievēlēta tagadējā biedrības valde uz turpmākajiem 2 gadiem:

Ilze Spīgule  – priekšsēde,
Kristīna Kopmane – sekretāre,
Līga Lagzdiņa – kasiere,
Diāna Isaksson – biedrzine,
Anna Ašmane – valdes locekle,
Richards Čanka – atvietotājs,
Vilnis Brūveris – atvietotājs.


Biedru nauda

Biedru nauda ir SEK 100 pieaugušajiem un SEK 20 bērniem gadā. Biedrības PlusGiro konta numurs ir sekojošs: 52 03 10 – 4.

Svarīgi, lai ziņojumā ierakstāt, par kuriem cilvēkiem (sevi, savas ģimenes locekļiem, draugiem) maksājat biedra naudu vai arī, kādam citam mērķim nauda paredzēta (piemēram – ziedojums). Iemaksājot PlusGiro kontā, ziņojums var būt līdz 70 rakstu zīmēm garš, ieskaitot atstarpes.

Katru gadu Latviešu palīdzības komitejai pa visām 8 biedrības filiālēm kopā ir jāsavāc vismaz 1000 maksājoši biedri, lai no Zviedrijas valsts saņemtu finansiālu atbalstu latviešu sabiedriskajam darbam. Ir svarīgi, lai jūsu biedra nauda nonāktu vietējai biedrībai (Dienvidzviedrijas latviešu biedrībai), jo tad Jūsu nauda paliks Skonē un tiks izmantota vietējiem latviešu pasākumiem.

Biedru naudu vēlams samaksāt līdz katra gada novembra beigām.


Dienviedzviedrijas latviešu biedrības statūti

Pēdējie statūti, pieņemti 2017. gada 26. martā


Kontakti

Biedrības pilnsapulces un valdes sēdes, kā arī liela daļa pasākumu notiek Malmē.

DLB priekšsēde Ilze Spīgule tel:+46 (0)766 400 333, e-pasts – latviesu.biedriba(a)gmail.com

Kora diriģente Arta Stepiņa tel: +46 (0) 735804980, e-pasts: artucite(a)yahoo.com

Latviešu valodas skolotāja bērniem Malmē Ērika Brousali tel: +46 (0)761676244, e-pasts: erika.brousali(a)malmo.se

Vairāk par nodaļas darbību uzzini arī Dienvidzviedrijas latviešu biedrības mājaslapā un Facebook lapā Dienvidzviedrijas latviešu biedrība. Pievienojies mums! 


Informācija atjaunota 15/02/2018Ziedo
Zviedrijas Latviešu Apvienībai